Kondolencje Prymasa Polski

Kondolencje Prymasa Polski przesłane na ręce Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu i p.o. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, podczas uroczystości ingresu Arcybiskupa Dominika Duki do katedry praskiej dotarła do mnie wstrząsająca wiadomość o tragedii jaka wydarzyła się w Smoleńsku. Stąd na ręce Pana Marszałka, jako pełniącego obecnie obowiązki Głowy Państwa kieruję kondolencje oraz słowa mojej serdecznej solidarności i pociechy, przepełnionej nadzieją
zmartwychwstania. W obliczu dramatycznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Małżonki i najbliższych współpracowników, a także licznego grona osób stanowiących elity polityczne i intelektualne naszej Ojczyzny łączę się duchowo z Panem Marszałkiem i całym polskim narodem. Trudno to dzisiejsze wydarzenie zrozumieć i wyjaśnić w kategoriach czysto ludzkich.
Można tylko wierzyć, że podobnie, jak nie była daremna ofiara życia tysięcy Polaków zamordowanych na Wschodzie, nie okaże się również daremny wysiłek i śmierć tych, którzy przez lata zabiegali o pojednanie narodów polskiego i rosyjskiego. Ufam i modlę się, by mimo ogromu tragedii jaką wszyscy przeżywamy śmierć tych niewinnych ofiar stała się wyzwaniem do
podjęcia nowych solidarnych wysiłków na rzecz dobra naszej wspólnej Ojczyzny. W duchu nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego niech pociechą będą dla nas słowa św. Pawła: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz14,
7-8).Przez orędownictwo św. Wojciecha, Patrona Polski wypraszam Boże Miłosierdzie dla ofiar dzisiejszej tragedii, a ich rodzinom i bliskim przekazuję słowa serdecznej pociechy i pasterskie błogosławieństwo.

+ Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Top