Zmarł Abp Zygmunt Kamiński

W sobotę, 1 maja, o godz. 6.45, zmarł Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński, Emerytowany Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Uroczystości pogrzebowe Śp. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego odbędą się w piątek, dnia 7 maja 2010 r. według następującego porządku:
I Stacja – Kościół Seminaryjny (Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2).
– godz. 7.00 – Jutrznia z udziałem duchowieństwa, sióstr zakonnych i alumnów.
– godz. 10.00 – Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Po Mszy Świętej przeniesienie Ciała do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba
Apostoła w Szczecinie.

II Stacja – Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
– godz. 12.00 – wprowadzenie Ciała do Katedry.
– Liturgia Godzin – Modlitwa Południowa.
– Czuwanie modlitewne.
– godz. 13.00 – uroczysta Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem J.Em. Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Seniora. Po Mszy Świętej nastąpi Obrzęd Ostatniego Pożegnania i złożenie Ciała w Krypcie Biskupów Szczecińsko-Kamieńskich.

Top