Abp Józef Kowalczyk nowym prymasem Polski

W związku z zakończeniem posługi Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego przez abp Henryka Muszyńskiego papież Benedykt XVI mianował na jego miejsce abp Józefa Kowalczyka, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Abp Józef Kowalczyk będzie również pełnił funkcję Prymasa Polski.

Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. W 1956 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, a w styczniu 1962 z rąk biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi przyjął święcenia kapłańskie. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Kwidzynie skierowany został do Rzymu, gdzie najpierw zdobył doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a następnie uzyskał dyplom adwokata rotalnego i rozpoczął pracę jako obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Roty Rzymskiej. Zdobył również dyplom archiwisty w Archiwum Watykańskim, pracował w Kongregacji do spraw Dyscypliny Sakramentów i w Sekretariacie Stanu. Był przewodniczącym Komisji ds. publikacji pism i przekładów obcojęzycznych dzieł Karola Wojtyły z okresu przed wyborem na Stolicę Piotrową i redaktorem naczelnym polskojęzycznego wydania czternastu tomów nauczania Jana Pawła II.
W sierpniu 1989 r. papież Jan Paweł II mianował go nuncjuszem apostolskim w Polsce. W listopadzie 1989 r. ks. Józef Kowalczyk przyjął sakrę biskupią i zainaugurował misję apostolską w Polsce. Jego wezwaniem biskupim są słowa: „Fiat voluntas Tua” – „Bądź wola Twoja”.
8 maja 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski.

Top