Sakrament Bierzmowania

Dziś podczas wieczornej Mszy Świętej młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzielił biskup Antoni Dziemianko, sekretarz generalny episkopatu Białorusi i wikariusz generalnym archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

Biskup Antoni Dziemianko urodził się 1 stycznia 1960 roku w Zabrodziu na terenie dzisiejszej archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Po ukończeniu szkoły średniej nie otrzymał od władz zgody na wstąpienie do seminarium duchownego w Rzydze (jedynego w ówczesnym ZSRR, które kształciło przyszłych kapłanów dla całego kraju poza Litwą). W tej sytuacji formację do kapłaństwa odbywał pod kierunkiem doktora teologii ks. Prałata Wacława Piątkowskiego, ówczesnego wikariusza generalnego diecezji pińskiej.

28 października 1980 roku – w wieku 20 lat – przyjął święcenia kapłańskie, ale aż do 26 kwietnia 1985 roku nie miał oficjalnej zgody władz państwowych na pełnienie posługi duchownej, toteż pracował jako zakrystian i organista. W latach 1982-84 odbywał służbę wojskową za Kołem Polarnym w obwodzie murmańskim. Po powrocie w strony rodzinne do 1998 roku był proboszczem parafii w Nowogródku (początkowo bez zgody państwowej). Równocześnie w latach 1992-96 kształcił się w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach pod Warszawą, uzyskując tytuł magistra teologii.

4 lipca 1998 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej, sakrę przyjął 29 września tegoż roku z rąk kardynała Kazimierza Świątka. Do roku 2004 był wikariuszem generalnym tej diecezji, proboszczem katedry grodzieńskiej i rektorem seminarium duchownego w Grodnie.

Gdy na początku 1999 roku powstała Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi, został jej sekretarzem generalnym i stanowisko to pełni z przerwami do dzisiaj. Obecnie jest też przewodniczącym Rad episkopatu do spraw Liturgii, Rodziny i Działalności Dobroczynnej.

14 stycznia 2004 roku Jan Paweł II przeniósł bpa Dziemiankę na urząd biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mohylewskiej, a gdy 14 czerwca 2006 roku ze stanowiska metropolity tej stolicy biskupiej ustąpił kardynał Świątek, został jej administratorem Apostolskim. Pełnił tę funkcję do czasu mianowania 21 września 2007 roku przez Benedykta XVI nowego metropolity mińsko-mohylewskiego w osobie abpa Tadeusza Kondrusiewicza.

Dziś bp Antoni Dziemianko jest sekretarzem generalnym episkopatu Białorusi i wikariuszem generalnym archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

W galerii zdjęć parę fotek z tej uroczystości.
Wobec licznych zapytań: Fotki umieszczone w galerii są dość mocno skompresowane i nie bardzo nadają się do dalszego przetwarzania. Jeżeli ktoś chce otrzymać jakąś fotkę w dużym rozmiarze, np. do wywołania na papier, czy wydruku, to proszę pisać poprzez formularz kontaktowy i w miarę możliwości będzie to realizowane.

Top