Dom Generalny Salezjanów

Dom Generalny Salezjanów – Ks. Marek Chrzan nowym Radcą Regionalnym Europy Północnej

Ks. Chrzan urodził się w Katowicach 1 kwietnia 1964 r. Nowicjat rozpoczął w Kopcu w 1984 r., śluby wieczyste złożył 20 sierpnia 1991 r., a święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1993 r. w Krakowie.

Od 1994 do 1997 r. był radcą Wspólnoty Teologicznej w Krakowie, zostając następnie, w 2001 r., dyrektorem nowoerygowanej Wspólnoty św. Franciszka Salezego w Domu Inspektorialnym w Krakowie. W Inspektorii Krakowskiej św. Jacka (PLS) pełnił funkcję Radcy Inspektorialnego od 2000 do 2001 r., a następnie Wikariusza Inspektorialnego od 2001 do 2004 r. 17 sierpnia 2006 r. Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez mianował go Inspektorem PLS.

Od 1 do 12 października 2007 r. ks. Chrzan wchodził w skład Komisji Przedkapitulnej Kapituły Generalnej 26. Na mianowanie go Radcą Generalnym Europy Północnej pozytywnie wpłynęła konsultacja, w której wypowiedzieli się Inspektorzy i delegaci Regionu, i praca realizowana w ramach Projektu Europa (PE); istotnie, ks. Chrzan był członkiem Komisji PE, właśnie jako Inspektor-sprawozdawca Europy Północnej.

Ks. Chrzan został wezwany do stawienia się przed Radą Generalną, odbywającą w tych dniach swoją sesję plenarną. Na pytanie, czy przyjmuje urząd Radcy Generalnego, odpowiedział: “Odczytuję tę nominację Przełożonego Generalnego jako wyraz woli Bożej. Przyjmuję i w pełnieniu tej mojej funkcji powierzam się opiece Dziewicy Maryi”.

Źródło: ANS

Top