Uroczystość Wszystkich Świętych w Szczecinie

W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), Msze Święte w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie zostaną odprawione o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Na Cmentarzu Centralnym w Szczecnie oraz na cmentarzach w Stargardzie Szczecińskim i Policach będzie można złożyć wypominki za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące. W uroczystość Wszystkich Świetych, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, odbędzie się również procesja modlitewna w intencji zmarłych, która rozpocznie się przy Kaplicy Głównej bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 12.00. Uroczystą Mszę Świetą o godz. 12.00 odprawi i procesji będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.
Także w dniu 2 listopada br. o godz. 15.00 na Cmentarzu Centralnym przy grobowcu kapłańskim zostanie odprawiona Msza Święta, której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie oraz na cmentarzach w Stargardzie Szczecińskim i Policach, klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego będą przyjmowali wypominki za zmarłych, które wierni mogą składać na ich ręce przy bramach wejściowych na cmentarz, jak również wewnątrz cmentarza, w miejscach oznaczonych tablicami z napisem Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne. Wypominki będą przyjmowane:
– w dniu 31 października br. od godz. 10.00 do 16.00;
– w dniu 1 listopada br. od godz. 9.00 do 17.00.
Dodatkowo na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie będzie można złożyć wypominki za zmarłych również w dniu 30 października br. od godz. 11.00 do 16.00.

Modlitwa w intencji zmarłych powierzonych w wypominkach odbywać się będzie w dniu 1 listopada br. na Cmentarzu Centralnym w czasie między Mszami Świętymi oraz przez cały miesiąc listopad w kościele seminaryjnym”

Odpusty za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada
1. Wiernemu, który pobożnie nawiedza cmentarz i modli się choćby tylko myślnie za zmarłych, udziela się odpustu, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W dniach od 1 do 8 listopada odpust ten będzie w poszczególnych dniach zupełny.
2. Wierni mogą uzyskać odpust ZUPEŁNY, który może być ofiarowany TYLKO za dusze w czyśćcu, jeżeli w Dniu Zadusznym nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę publiczną lub półpubliczną (dla tych, którzy prawnie z niej korzystają). W czasie nawiedzenia należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA, oraz wypełnić inne warunki jak: spowiedź (stan łaski), Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Top