Benedykt XVI na początek Adwentu

Człowiek żyje tak długo, jak długo na coś czeka – powiedział papież do pielgrzymów przybyłych na południowe spotkanie na Anioł Pański. Rozważanie Benedykta XVI związane było z rozpoczynającym się dzisiaj Adwentem, czyli okresem oczekiwania na Boże Narodzenie. Oczekiwanie, to jeden z wymiarów życia człowieka, osobistego, rodzinnego i społecznego, mówił papież. Przekonujemy się o tym w tysiącach sytuacji, tak drobnych i banalnych, jak i ważnych. Przyszli rodzice czekają na narodziny dziecka, student czeka na wyniki ważnego egzaminu; czekamy na gości, na list, na spotkanie. Można powiedzieć, stwierdził Benedykt XVI, że człowiek tak długo żyje, jak długo na coś czeka, jak długo ma na coś nadzieję.
Po polsku papież powiedział : Wczoraj, Nieszporami i czuwaniem w intencji poczętego ludzkiego życia, rozpoczęliśmy Adwent: czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Razem z Maryją która z miłością oczekiwała narodzin Bożego Dziecięcia, trwajmy na modlitwie, dziękując Bogu za dar życia, prosząc o opiekę nad każdym ludzkim istnieniem. Niech przyszłością świata stanie się cywilizacja miłości i życia. Z serca wam błogosławię, a szczególnie rodzicom oczekującym potomstwa. Wszystkim obecnym na Placu św. Piotra Benedykt XVI życzył udanego Adwentu, czyli czasu oczekiwania.

Top