Program duszpasterski na rok 2010/2011

Rok duszpasterski 2010/2011

Program duszpasterski „W komunii z Bogiem” na rok 2010/2011 jest częścią trzyletniego programu „Kościół domem i szkołą komunii”.
Hasła na kolejne trzy lata programu brzmią:

 • 2010/2011 – „W komunii z Bogiem”
 • 2011/012 – „Kościół naszym domem”
 • 2012/2013 – „Być solą ziemi”

Celami ogólnymi tego trzyletniego programu są: odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła oraz krzewienie duchowości komunii. Program duszpasterski ma na celu obronę atakowanej przez różne środowiska i zagrożonej w swoim istnieniu rodziny. Jednym z zadań trzyletniego programu jest także zaproszenie różnych środowisk (nie tylko kościelnych) do rozmowy i działania na rzecz troski o prawdziwe oblicze niedzieli.

Cele ogólne Programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii” (2010/2013):

 • odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii
 • odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła
 • krzewienie duchowości komunii
 • duszpasterska troska o rodzinę

Mottem pierwszej części, trzyletniego Programu duszpasterskiego, „W komunii z Bogiem” są słowa:

„Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was” (J 15,1. 4).

Doskonale oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:

 • odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym
 • wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego
 • odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem
 • kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego
 • duszpasterska troska o rodzinę

W Programie duszpasterskim „W komunii z Bogiem” na rok 2010/2011 została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.
Program zwraca uwagę na sakramenty w duszpasterstwie, akcentując zwłaszcza potrzebę inicjacji chrześcijańskiej oraz przygotowanie do przyjęcia sakramentów, ich celebrowanie oraz towarzyszenie wiernym po przyjęciu sakramentów.

Tekst zaczerpnięty z www.ksw.com.pl

Top