Kromka Słowa Bożego – co to jest?

„Kromka Słowa Bożego” to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
Misją zakonników ze zgromadzenia św. Pawła Apostoła (pauliści) jest głoszenie słowa Bożego przez najnowocześniejsze środki. Od pierwszej niedzieli adwentu 2009 roku nasi klerycy wraz ze swoim opiekunem przygotowują krótkie wideokomentarze do niedzielnych Ewangelii.
Celem przedsięwzięcia jest pomoc w owocnym spotkaniu z Bogiem żyjącym w swoim słowie. Cykl nosi tytuł: „Kromka Słowa Bożego” i kolejne jego części są publikowane w Internecie w piątek każdego tygodnia.
Wszystkie powstałe dotychczas filmiki można obejrzeć pod adresem http://paulus.org.pl/display,78.html na portalu YouTube, wpisując w wyszukiwarkę „Kromka słowa Bożego” oraz na Facebook’u.
Na stronach Towarzystwa Świętego Pawła znajduje się również codzienna liturgia słowa. Można ją znaleźć pod adresem http://paulus.org.pl/czytania.html Zachęcamy do korzystania z tych zasobów.

Top