Boże Narodzenie, AD 2010

O Dzieciątko Jezus,
Osusz dziecięce łzy!
Utul chorego i starca!
Każ ludziom odłożyć broń
I uściskać się w powszechnym
Znaku pokoju!
Zaproś ludzi, aby obalili mury
Wzniesione przez biedę i bezrobocie,
Przez obojętność i nietolerancję.
To Ty nas wybawiasz,
O Boskie Dzieciątko z Betlejem.
Bądź naszym pokojem i naszą radością!
Amen.
Jan Paweł II

DRODZY PARAFIANIE

Dzień Narodzenia Pańskiego – Dzień nadejścia Słowa, niesie światło i pełnię życia każdemu człowiekowi. Słowo Wcielone – Jezus Chrystus, prowadzi nas wszystkich do komunii z Bogiem Ojcem, udziela nam szczęścia, życia i zbawienia wiecznego.
W tym, jakże radosnym i wspaniałym Dniu życzymy Wam, aby to Słowo, Jezus Chrystus, zawsze mieszkało w Waszych sercach. Niech Bóg, Światłość pośród ciemności, prowadzi zawsze Waszą Wspólnotę, poprzez trudy życia doczesnego, ku wiecznej Radości.

życzy z pamięcią w modlitwie
Wspólnota Salezjańska ze Szczecina – Wielgowa

Boże Narodzenie, AD 2010

Top