Życzenia Ks. Arcybiskupa Metropolity

„Ukazała się bowiem łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11)

Drodzy Bracia Kapłani,Osoby życia konsekrowanego,Wszyscy Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Z Betlejemskiej Groty płynie na cały świat orędzie miłości i pojednania. Cicha i święta noc niesie z sobą wielką radość. Jezus Chrystus przychodzi do nas, przynosząc nadzieję, obdarowując pełnią życia.
Kolejny raz Bóg pokazuje, jak bardzo troszczy się o człowieka i o to, by odkrył,że życie jest darem, by poznał jego piękno i potrafił się nim zachwycić,aby zechciał żyć, szanując życie własne i bliźnich oraz stworzony świat.Niech Narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas dzieli, umocni nas, byśmy trwali w komunii z Bogiem i byli świadkami Jego miłości. Życzę Wam i Waszym Rodzinom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego Bożej Mocy Nowego Roku 2011!

Boże Narodzenie 2010 r.
+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Top