Nowy Rok

1.Kościół stawia nam dziś przed oczy Maryję – Matkę Boga – Człowieka; Niewiastę, która otrzymała pełnię błogosławieństwa Bożego. Przez Jej wstawiennictwo prosimy dziś wraz z Ojcem św. o pokój: najpierw w naszych sercach, następnie w naszych domach i rodzinach oraz na całym świecie.
W serdecznej modlitwie prosimy dobrego Boga, aby rozdarty wojnami, poraniony konfliktami i terrorem świat zjednoczył się przy Chrystusie, który jest przecież Księciem pokoju. Niech Jego miłość przyniesie wszystkim ludziom i pokój, niech łaska Boga ogarnie serca wszystkich ludzi, a Maryja niech będzie Matką dla wszystkich dzieci Ziemi.
2.Z okazji Nowego 2010 Roku – całej Wspólnocie parafialnej życzymy, aby każdy dzień tego roku był przepełniony Bożą łaską i błogosławieństwem, aby wszystkie, nawet te trudne i beznadziejne sprawy, były rozwiązywane dobrze i mądrze, żeby bezrobotni znaleźli pracę i żeby nie zabrakło sił ani ochoty do uczciwej pracy, a także wysiłku dla duchowego rozwoju. Niech we wszystkich wydarzeniach życia zawsze towarzyszy wam pełna miłości i troski obecność Boga i niech przez was inni tej miłości doświadczają – „Bądźmy świadkami miłości”.
3.Na początku Nowego Roku przekazujemy informacje dotyczące naszej parafii w minionym roku:
W 2009 roku zostało ochrzczonych 32 dzieci, o 13 mniej niż w roku 2008;
Do I Komunii przystąpiło 40 dzieci, a rok wcześniej 34 dzieci;
Bierzmowanie otrzymało tylko 27 młodych osób, gdy rok szybciej 45 osób;
Sakrament małżeństwa zawarło niestety tylko 8 par, gdy w roku 2008 – 12;
Co miesiąc odwiedzanych z Komunią św. jest ok. 30 chorych;
Pogrzeb katolicki miało 44 osoby, rok szybciej 42;
Obecność na Mszy niedzielnej (liczona 11 października 2009 r.) w całej naszej Parafii wyniosła 943 osoby (rok szybciej 995) na 3540 wszystkich mieszkańców naszej Parafii jest to 26,6%. Komunię św. tego dnia przyjęło 465 osób (o 2 więcej niż w poprzednim roku) – to jest 13,13% całej parafii, a 49,3% obecnych tego dnia na Mszy św.
Komunii św. przez cały rok zostało w naszej Parafii rozdanych ok. 50 tys. – to jest około 15 Komunii św. przyjętych w ciągu całego roku przez statystycznego parafianina, spośród tych, którzy już mogą przystępować do Komunii.
Ocenę, jak to obrazuje stan wiary w naszej Parafii pozostawiamy każdemu z Was. Ale zastanówmy się: jak każdy z nas przeżył obecność Boga w swoim życiu; gdzie jest dla Niego miejsce w naszych sercach? Kto z nas może naprawdę powiedzieć, że wiara i Bóg są moją radością i szczęściem? A to był Rok, w którym mieliśmy otoczyć troską życie – życie swoje i innych. Jaki wpływ miniony rok wywarł na wiarę Twoją i Twoich bliskich? Ilu mieszkańców naszej Parafii jest wciąż bardzo daleko od Boga i choć czasem może mówią, że są wierzącymi, wcale wiary nie mają, co można łatwo zauważyć podczas wizyty kolędowej. Możemy więc spokojnie spać i mówić, że mnie to nie obchodzi? Przed nami kolejny rok, kiedy to będziemy przeżywać Misje Parafialne, trzeba więc zmobilizować nasze wysiłki, aby samemu przybliżyć się i innych przyprowadzić do Chrystusa obecnego w Eucharystii, która jest Źródłem łaski i życia.
4.Na utrzymanie Parafii wydane zostało w minionym, 2009 roku 95 225 zł., na takie inwestycje jak m.in.: wykonanie ambonki do przewodniczenia liturgii i dekoracje ołtarza i ambon, nowy krzyż przy wejściu, nowy mikrofon na ambonę oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych, ze środków parafialnych jest częściowo pokrywany remont plebanii, także na dekoracje i kwiaty, ale też na podatki do Urzędu Skarbowego, należności wobec Kurii szczecińskiej, zobowiązania wobec naszego Zgromadzenia zakonnego, oraz na bieżące utrzymanie kościoła: światło, ogrzewanie, sprawy kultowe (hostie, wino, komunikanty, olej do świec, itp.), środki czystości, jak również utrzymanie Oratorium, które służy dzieciom i młodzieży naszej parafii.
5.Planujemy w nadchodzącym roku ocieplić od zewnątrz styropianem cały kościół i wykonać nową elewację w kolorze wieży. W związku z tym proponujemy, aby w każdą II niedzielę miesiąca była tzw. taca remontowa czy budowlana – w tym roku przeznaczona właśnie na ten cel. Mamy nadzieję, że zebrane ofiary pozwolą, aby we wrześniu lub październiku wykonać inwestycję ocieplenia kościoła, która będzie kosztować ok. 60 tys. zł. Dlatego apelujemy, aby w te II-gie niedziele miesiąca składać obfite ofiary – taca musi być podwójna, aby marzyć o tym przedsięwzięciu. Już dziś za zrozumienie i każdy wkład serca gorąco dziękujemy.
6.Podczas całej kolędy kancelaria będzie czynna tylko w soboty od 8.30 do 9.30.
7.Dziś jest I piątek Roku. Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. W styczniu – z racji kolędy – nie odwiedzamy chorych z Komunią św.
8.Za wszystkie ofiary na potrzeby parafii oraz na seminarium gorąco dziękujemy.

Top