Inspektorialny kurs lektorski Gdańsk 2011

W dniach od 28 lutego do 06 marca 2011 roku odbył się kurs lektorski dla ministrantów z Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie. Spotkanie to odbywało się w ośrodku przy domu Prowincjalnym Ojców Franciszkanów w Gdańsku. W zajęciach uczestniczyło 17 ministrantów, którzy przyjechali ze swoim opiekunem Ks. Ryszardem Flakiewiczem oraz panem Mariuszem Kolarczykiem. Kurs lektorski prowadził Ks. Paweł Żurawiński, pani logopeda Magdalena Moczadło, a także aktorka pani Teresa Marczewska.
Wszyscy chłopcy z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Oprócz spotkań dydaktycznych ministranci mieli dużo różnych atrakcji: wyjazd na basen do Sopotu, wyjście do kina na film pt. ”Czarny Czwartek”, paintball, zwiedzanie Gdańska.
Dnia 04 marca podczas Eucharystii w kaplicy domu Prowincjalnego Ojców Franciszkanów Ks. Wikariusz Inspektora Jarosław Pizoń udzielił promocji lektorskiej wszystkim uczestnikom kursu, którzy wcześniej zdali egzamin.

Top