Błogosławiony JAN PAWEŁ II

Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II będzie obchodzone 22 października. Dekret w tej sprawie wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kongregacja ogłosiła także tekst kolekty – modlitwy, która będzie odmawiana podczas beatyfikacyjnej Mszy świętej. Kolekta to modlitwa, którą odmawia kapłan przed pierwszym czytaniem.

Kolekta z mszy beatyfikacyjnej:

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Top