Wielkanoc 2011


Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy z nami uczestniczą w tajemnicy tych Wielkich Dni, życzymy głębokich przeżyć misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech Pan Zmartwychwstały sam wypełni Wasze serca darem pokoju i miłości, aby brzmiało w nich nieustanne Alleluja.
Niech Was, i Wasze Rodziny darzy swoim błogosławieństwem i miłosierdziem.

Życzą Wasi księża

Top