Życzenia Arcybiskupa Metropolity na Zmartwychwstanie Pańskie 2011 r.

Na granicy drogi
nie ma drogi, jest meta.
Na granicy wspinaczki
nie ma wspinaczki, jest szczyt.
Na granicy nocy
nie ma nocy, jest świt.
Na granicy zimy
nie ma zimy, jest wiosna.
Na granicy śmierci
nie ma śmierci, jest Życie!

(ks. Janusz. S. Pasierb)

Czcigodni Bracia Kapłani i Diakoni, Osoby Życia konsekrowanego i Alumni, Siostry i Bracia Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Brzmi w naszych sercach potężne Alleluja. Niebo i Ziemia radują się Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Piekło jest pokonane.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus, nasze Życie i nasza Nadzieja, zawsze wiedzie nas na szczyty naszej życiowej wspinaczki, a przykład Jana Pawła II – Nowego Błogosławionego, niech się staje zachętą w podążaniu do Źródła. Wam, Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego oraz wszystkim Wam – Siostry i Bracia, życzę nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Chrystusa, Zwycięzcy Grzechu i Śmierci, abyśmy umocnieni Jego miłością i łaską potrafili
rozniecać płomień szczerej i głębokiej wiary w sercach naszych bliźnich, i jak najwięcej z nich doprowadzić na spotkanie z Nim.

Życzę również i modlę się o owocne przeżycie Uroczystości Beatyfikacji Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która w tym roku zbiega się z Dniem modlitwy ludzi pracy. Warto być razem w tym ważnym momencie, we wspólnotach rodzinnych i parafialnych. Z radością przyjmuję wiadomość o organizowanych pielgrzymkach do Rzymu, a także o transmisjach telewizyjnych na Jasnych Błoniach w Szczecinie i innych miastach naszej Archidiecezji. Szczerze zachęcam więc wszystkich Was do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu oraz do szczerej radości z wyniesienia do chwały ołtarzy największego Syna Polskiego Narodu.

Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia wszystkich na drogach świętości, której przykład dał nam Jan Paweł II. Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

/-/ + Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Top