Modlitwa o wstawiennictwo bł. JP II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach,
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym,
przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo
w mojej sprawie…
wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę
i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.
Z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy
pragnę przez Jezusa i Maryję
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Top