Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz kontynuuje posługę biskupa pomocniczego

Ojciec Święty Benedykt XVI zdecydował, aby Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz kontynuował posługę biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiego przez kolejny dwa lata po osiągnięciu wieku kanonicznego.

Dnia 21 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej kurii biskupiej w obecności Kiędza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, oraz w obecności członków Kolegium Konsultorów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i zebranych pracowników Kurii, ks. inf. Edmund Cybulski, moderator Kurii, odczytał pismo Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, w którym Ksiądz Nuncjusz powiadomił Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę o tym, że Kongregacja ds. Biskupów upoważniła Go do poinformowania, że Ojciec Święty Benedykt XVI – w odpowiedzi na list Księdza Biskupa Mariana Kruszyłowicza z dnia 25 marca 2011 r., napisanego w myśl kan. 411 i 401 § 1 KPK – przyjmując złożoną dymisję formułą nunc pro tunc, zdecydował, aby Ksiądz Biskup kontynuował posługę biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przez kolejne dwa lata.
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga potwierdził, że Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz zachowuje na ten czas kompetencje przysługujące wikariuszowi generalnemu.
Przyjęcie rezygnacji formułą „nunc pro tunc” oznacza, że w praktyce nastąpi to dopiero po mianowaniu następcy.

Top