Witamy ks. Adama Żbikowskiego SDB

Witamy ks. Adama Żbikowskiego SDB, który przybył do nas z Bydgoszczy i rozpoczyna pracę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy mu zapału apostolskiego, owocnej pracy i wszyscy otoczmy go życzliwością i modlitwą.

Ksiądz Adam Żbikowski urodził się w 1977 roku w Goleniowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Lubczynie, następnie do Techniku Kolejowego w Szczecinie, gdzie zdał maturę. Roczny nowicjat odbył w Swobnicy, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie były studia filozoficzne w Seminarium w Lądzie nad Wartą i dwuletnia praktyka zwaną salezjańską asystencją, rok w parafii św. Marka w Bydgoszczy, a drugi w Collegium Salesianum (szkoły salezjańskie) również w Bydgoszczy, czteroletnie studia Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W roku 2006 przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach kapłańskich służył jako salezjanin i kapłan w parafii św. Marka w Bydgoszczy oraz uczył katechezy w Państwowym Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy.

W naszej parafii ksiądz Adam Żbikowski sprawuje obowiązki Ekonoma Wspólnoty Salezjańskiej, jest katechetą, Kierownikiem Oratorium, Opiekunem: LSO i OAZY, sprawuje duszpasterstwo chorych i pomoc duszpasterską.

Top