BOŻE NARODZENIE 2011

Ukochani Bracia i Siostry!
Do życzeń, które podczas Wieczerzy Wigilijnej składaliście sobie w gronie rodzinnym, pragniemy się dołączyć również my – Wasi duszpasterze. Niech Dobry Bóg obdarza Was wszystkich zdrowiem, radością i pokojem, a nade wszystko niech wlewa nieustannie w Wasze serca swoją Miłość. Niech zawsze będzie w Waszych sercach i ogniskach rodzinnego życia, abyście mogli trwać w pełnej jedności z Bogiem. Niech Was prowadzi i umacnia swoją łaską, aby Nowy już 2012 Rok był dla Was rokiem łaski i odnowy życia. Niech to będzie rok nadziei, że ten nowy czas nie przyniesie nam nic upokarzającego, ale przeciwnie – napełni nas nadzieją, światłem i bliskością Boga, który jest Miłością. Obejmujemy życzeniami i modlitwą przy żłóbku Bożej Dzieciny wszystkich parafian i gości, chorych, starszych i samotnych, dzieci i młodzież, a także w sposób szczególny tych, którzy przysłali nam życzenia świąteczne i wsparli na różne sposoby. Niech wszystkich błogosławi Boży Syn dziś dla nas narodzony, który jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami nade wszystko obecnym dla nas w Eucharystii, a Maryja, Matka Słowa Wcielonego, niech Wam wyprasza wszelkie łaski. Niech Kościół będzie prawdziwie naszym domem, a my obdarzajmy go pełną troski miłością.
Idźmy rozgłaszać wszystkim ludziom radosną wieść, że narodził się nam Zbawiciel, który jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami i trwajmy w miłości ofiarowanej nam w Bożej Dziecinie.

Wasi duszpasterze

Top