Wyróżnienie ks. Jacka Kochańskiego

Ks. Jacek Kochański w parafii w Wielgowie pracuje od 1 sierpnia 1968 roku. Urodził się on dnia 4 lutego 1919 roku miejscowości Roś koło Grodna. W 1936 roku wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Czerwińsku n. Wisłą, gdzie 2 sierpnia 1937 roku złożył swą pierwszą profesję zakonną. Studia filozoficzne odbył w Marszałkach w latach 1937 – 1939. Praktykę duszpasterską miał odbyć w Czerwińsku n. Wisłą, gdzie dotarł, jednak wybuch II wojny światowej spowodował, że przełożeni nakazali mu wyjechać do Sokołowa Podlaskiego. Przebywał tam do roku 1940. Później był jeszcze asystentem w Warszawie w domu dla sierot przy ul. Litewskiej 14 (1940 – 1942). Po odbyciu asystencji otrzymał polecenie udania się do studentatu teologicznego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 9 czerwca 1946 roku w Oświęcimiu z rąk bpa Stanisława Rasponda. Po święceniach został skierowany do pracy w Rumii (1946 -1948). Jako, że ks. Jacek znany był z zamiłowania do muzyki przełożeni skierowali go pracy w Warszawie, gdzie podjął naukę w konserwatorium muzycznym. Po jego ukończeniu rozpoczął pracę w Woźniakowie k. Kutna (1952 – 1954). Kolejnymi placówkami były: Oświęcim (1954 – 1955), Przemyśl (1955 – 1957), Ląd n. Wartą (1957 – 1958), ponownie Rumia (1958 – 1959). Kolejnym miejscem pracy ks. Jacka była Łódź, gdzie pracował w parafii Św. Teresy (1959 – 1962) a następnie w domu przy Św. Barbary (1962 – 1967). Następną placówką był Różanystok (1967 – 1968). Na każdej z powyższych palcówek ks. Jacek pracował jako duszpasterz i jednocześnie ceniony muzyk uczący gry na instrumentach i śpiewu oraz prowadził chóry. Od 1968 roku po dziś ks. Jacek pracuje w parafii Św. Michała Archanioła w Szczecinie czynnie angażując się w posługę duszpasterską i prowadząc aktywną działalność muzyczną. W  2006 roku ks. Jacek Kochański obchodził 60-cio lecie swojej pracy duszpasterskiej.

Ks. Jacek Kochański jest jednym z trzech najdłużej pracujących księży w
Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W piątek, 20 listopada 2009r. otrzymał z rąk abp. Andrzeja Dzięgi drewniany krzyż jako podziękowanie za swoją pracę.

Top