Życzenia Arcybiskupa Metropolity na Boże Narodzenie 2011

Boże Narodzenie
to jakby wieczność Boga przychodziła,
by nawiedzić czas człowieka
/Bł. Jan Paweł II/

Umiłowane Dzieci Boże, mieszkańcy Ziemi nad Odrą i Bałtykiem i wszyscy goście z nami świętujący.

Jednorodzony Syn Przedwiecznego Ojca, przychodząc do nas poprzez Narodzenie z Niepokalanej Dziewicy Maryi i przez znak Betlejemskiego Żłóbka, otworzył nam długo oczekiwaną drogę wiecznego zbawienia. Przy tym Żłóbku spotykamy się wszyscy – głęboko wierzący z inaczej wierzącymi, także wielu formalnie niewierzących – wszyscy na swój sposób czujemy sercem, że stając przy Żłóbku i patrząc na Dziecię Jezus odnajdujemy własne człowieczeństwo. Powraca nam ono w obrazie domu rodzinnego. Może jest to obraz z lat naszego dzieciństwa, a może – szczególnie w sercach tych, którym nie było dane doświadczyć dobrego domu rodzinnego w dzieciństwie – jest jedynie obraz domu wymarzonego dla własnej rodziny. Przy Żłóbku nabieramy przekonania, że taki Dom jest zawsze możliwy, gdy zechcemy go budować z Narodzonym Jezusem.

W tym roku rozważamy te prawdy powracając do słów duszpasterskiego hasła: „Kościół naszym domem”. Święty Augustyn z Hippony mawiał: „W jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa, w takiej ma Ducha Świętego”. Jest to przecież Duch jedności, Rodziny, wspólnoty. To jest Duch dobrego, człowieczego, zbożnego Domu. Z tego Ducha Świętego Maryja poczęła Syna Bożego.
Umiłowani.

Błogosławiony i pełen wewnętrznego Pokoju czas Bożego Narodzenia niech stanie się dla wszystkich Was źródłem głębokiej duchowej radości oraz źródłem nowej nadziei pośród trosk, problemów i wielu pytań. Niech wzbudzi w Was nową siłę ducha, mocą której ożywać będą rodziny, środowiska i wspólnoty, a także cały Naród, zatroskany znowu o dobro wspólne, o Rzeczpospolitą, o Naszą Ojczyznę – Polskę, mocarną Bożym Duchem dzięki Narodzonemu Jezusowi.

Każdemu i każdej z Was, a także Waszym Rodzinom i wspólnotom modlitewnym, szczerym sercem życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Sam Bóg niech prowadzi Was w nadchodzący – szczególnie trudny, ale też szczególnie potrzebujący dobrych ludzi – Bożych ludzi – Rok 2012.
Na to Świętowanie i na ten Nowy Czas błogosławię Wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

/-/ +Arcybiskup Andrzej
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, Boże Narodzenie 2011

Top