Gość zza wschodniej granicy

Od piątku do niedzieli gościliśmy w naszej parafii gościa zza wschodniej granicy, ks. Henryka Boguszewskiego. Ks. Henryk w Rosji pracuje już ponad 22 lata. Przyjechał do nas z miejscowości Gatczyna (Гатчина) z Rzymskokatolickiej Parafii p/w Matki Bożej Karmelskiej. W kazaniach, które głosił dzisiejszej niedzieli przedstawił działalność salezjanów pracujących w Rosji i pozostałych państwach byłej Federacji Rosyjskiej. Przedstawił też zmiany, jakie zachodzą w przekonaniach ludzi tam mieszkających. Ci sami, którzy kiedyś burzyli świątynie teraz je odbudowują. Kazania ilustrowane były pokazem zdjęć.
Kościół Rzymskokatolicki w Gatczynie został poświęcony 13 listopada 1911 roku przez Sufragana Mohylewskiego, Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego Jana Cieplaka. Podczas II Wojny Światowej został w znacznej części zniszczony. Po wojnie nie został odbudowany. Dopiero w 1990 roku zostało wyremontowane prezbiterium i została postawiona ściana odgradzająca prezbiterium od pozostałej części zniszczonego kościoła. W ten sposób w dawnych ruinach powstał zalążek nowego kościoła. Gatczynę zamieszkuje około 80 tysięcy mieszkańców wyznania prawosławnego. Katolików jest bardzo mało, parafia liczy około 80 osób, z czego 30-40 jest praktykujących. Głównie są to byli zesłańcy z Kazachstanu i ich potomkowie. Msze Święte są odprawiane w języku rosyjskim.
Przy parafii działa Szkoła Drukarska i Szkoła Księgowości. Prowadzone są kursy dokształcające językowe, komputerowe i księgowości oraz kursy przekwalifikowania dla bezrobotnych. W okresie letnich wakacji organizowane są półkolonie dla dzieci. Oczywiście cała działalność nie jest przeznaczona tylko dla katolików, ale dla wszystkich chętnych. Władze są przychylne i starają się pomóc w miarę swoich możliwości.

W galerii zdjęć fotki, które były prezentowane podczas kazań w kościele.

Top