Słowo i życzenia Arcybiskupa Metropolity na Wielkanoc 2012

Drodzy Bracia Kapłani, osoby życia konsekrowanego, a także wszyscy Siostry i Bracia – Diecezjanie i goście, którzy z nami przeżywacie Święta Paschalne!

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Żyje i żyć będzie!

Święty Paweł, Apostoł Chrystusa Zmartwychwstałego, zachęca nas, abyśmy szukali tego, co w górze, czyli przestrzeni życia duchowego (Kol 3,3). Podczas Świąt Paschalnych, my – chrześcijanie – doświadczamy, że właśnie w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie objawia się nam zasada nowego życia: życia w nadziei, radości, swoistym entuzjazmie, a jednocześnie w miłosierdziu, łagodności, pokorze, cichości, cierpliwości, a nade wszystko w zwycięskiej Prawdzie i Miłości. Tę moc nadziei daje nam nasza wiara, która już jest uczestniczeniem w życiu Boga. Oznacza to pełne przylgnięcie do Chrystusa oraz aktywność w Duchu Świętym.

Mija w tym roku 25 lat od chwili, gdy Błogosławiony Jan Paweł II mówił do nas w Szczecinie: „Bardzo chodzi o to, ażeby było upodobanie do Słowa Bożego, było upodobanie do Słowa Prawdy. Tylko takie upodobanie może rodzić działanie w duchu Prawdy, może kształtować prawdziwą odnowę, a przecież tutaj właśnie, na Wybrzeżu, mówiło się tak wiele o tej odnowie, której nie przestajemy pragnąć”. Oto dzisiaj znowu potrzebujemy w całej Polsce, a szczególnie na Zachodnim Pomorzu, nowej nadziei, którą realnie może nam dać jedynie otwarcie się na Chrystusa oraz na Bożego Ducha. Zbankrutowało dzisiaj wiele idei ekonomicznych i społecznych, które nie chciały uznać wartości Bożego Prawa. Pozostało po nich wiele cierpień, także w polskich rodzinach. Dlatego pogłębia się, także w Polsce, wiele ludzkich dramatów. Narasta fala protestów, nieskuteczne są tzw. konsultacje społeczne, podejmowane kolejne marsze, organizowane miasteczka namiotowe pod siedzibą Premiera Rządu, a nawet podejmowane są protesty głodowe. Wskazuje to na konieczność radykalnego powrotu do normalnej dyskusji społecznej, w której rządzący nie tylko – jak twierdzą – wiedzą lepiej niż naród, co jest dzisiaj i co będzie w przyszłości dobre dla Polski, ale realnie, czyli także z pewną pokorą, chcą wspólnie ze wszystkimi obywatelami – także z chrześcijanami –szukać dobra wspólnego, i to nie na kilka lat, ale rzeczywiście na całe pokolenia.

Trzeba nam odważnie głosić Zmartwychwstałego i razem z Nim, błagając o nowe wylanie się Jego Ducha, podjąć na nowo próbę odnowy oblicza tej ziemi. Trzeba się wiele modlić za Polskę, by nie bała się uwierzyć i zawierzyć Chrystusowi. Dlatego – dziękując za wielorakie formy duszpasterskiej aktywności, podejmowane w Wielkim Poście – na tegoroczne Święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa życzę Wam wszystkim odnowienia i pogłębienia duchowego życia w Chrystusie Zmartwychwstałym, nowej odwagi modlitwy i nowej mocy działania w Duchu i Prawdzie!

+ Arcybiskup Andrzej
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, Wielkanoc 2012 r.

Top