Ogólnopolski Konkurs Literacki: Kościół naszym domem

W bieżącym roku liturgicznym Kościół w Polsce realizuje już drugi etap Programu Duszpasterskiego pod hasłem „Kościół naszym domem”. Na podstawowym fundamencie komunii z Bogiem pragniemy budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi. Myślą przewodnią tego czasu jest fakt, że od doświadczenia bliskości Boga, chcemy przejść ku doświadczeniu bliskości człowieka. Przyczynić się do jeszcze większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła, który jest komunią człowieka z Bogiem i innymi ludźmi.

We wspólnocie człowiek skłania się ku drugiemu, dostrzega potrzeby bliźniego będącego obok. W odpowiedzialnym doświadczeniu poczucia wspólnoty potrzebne jest przede wszystkim świadectwo naszego życia, że Kościół szanujemy i uznajemy Jego autorytet oraz staramy się żyć według ewangelicznego przesłania, które wynika z przynależności do Chrystusa.To wszystko niech prowadzi nas do coraz większego do­świadczania Kościoła, jako naszego wspólnego domu tu na ziemi, w drodze do domu Ojca w niebie.

W związku z realizowanym kolejnym etapem Programu Duszpasterskiego zapraszam katechetów duchownych, jak i świeckich, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zaangażowania się oraz uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Literackim. Celem w/w konkursu jest: zrozumienia tajemnicy Kościoła i odkrywanie własnego miejsca w tej wspólnocie, pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową w formie literackiej dowolnej, o maksymalnej objętości 2 strony A4, wykonaną techniką komputerową. Należy pamiętać również o podpisaniu stworzonych dzieł literackich odpowiednimi informacjami podanymi w poniższym regulaminie i przesłaniu ich na podany adres Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, do organizatora – Ks. Krzysztofa Kobieli sdb. Termin składania prac upływa w dniu 10 czerwca 2012 roku. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody drogą pocztową. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły: www.stodebno.net Na podjęty trud wzajemnej rywalizacji wszystkim uczestnikom życzę światła i obfitych darów Ducha Świętego w ukazaniu obrazu wspólnoty Kościoła jako naszego domu. Szczęść Boże!!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „Kościół naszym domem”

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowla Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 9-11).

Katechetów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: „Kościół naszym domem”.

Organizator konkursu: Ks. Krzysztof Kobiela sdb

Cele konkursu:

 • odkrywanie własnego miejsca w Kościele
 • zrozumienie tajemnicy Kościoła
 • pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół
 • ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego

Regulamin konkursu:

 • adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • forma literacka: dowolna
 • każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową o maksymalnej objętości 2 strony A 4, wykonaną techniką komputerową
 • każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego przebieg konkursu na terenie danej szkoły, dokładny adres szkoły oraz telefon kontaktowy

Miejsce składania prac literackich:

Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego
ul. Baczewskiego 20
74 – 400 Dębno
/ tel. 095 760 32 69/
z dopiskiem konkurs literacki : „Kościół naszym domem”

 • prace przechodzą na własność organizatorów
 • termin składania prac upływa z dniem 10 czerwca 2012 r.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody drogą pocztową

Lista nagrodzonych opublikowana będzie na stronie internetowej szkoły:
www.stodebno.net

Top