Modlitewne Okno Życia

„… są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem …”

Modlitewne Okno ŻyciaW obecnym czasie korzystanie z komputera i internetu nie jest domeną tylko osób młodych, ale coraz starszego pokolenia naszych parafian. Dlatego w duszpasterskiej działalności korzystamy z tego środka przekazu informacji, chociażby przez nasze parafialne strony internetowe. Tą drogą możemy również służyć sprawie obrony życia człowieka, w której najważniejsza jest modlitwa.

W tym celu zostało utworzone na stronie www.dlazycia.info Modlitewne Okno Życia, czyli miejsca, gdzie każdy może przekazać intencję modlitwy o uratowanie życia w zagrożeniach wynikających z aborcji, choroby, wypadków losowych, itp. Za ikoną okna znajduje się formularz, gdzie taką intencję można wpisać i przesłać do modlących się wspólnot i osób. Jest to jedyna w Polsce skrzynka intencji nad którą duchową, modlitewną opiekę podjęło do tej pory ponad 60 wspólnot zakonnych i świeckich.

Top