Niedziela świadectw, czyli Archidiecezjalny Dzień Życia

Niedziela świadectwJak co roku bezpośrednim przygotowaniem duchowym do Marszu dla Życia będzie „Niedziela świadectw”, czyli ustanowiony przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Archidiecezjalny Dzień Życia przypadający na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku obchody liturgiczne Uroczystości przypadają na 7 kwietnia – pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Celem Archidiecezjalnego Dnia Życia jest przygotowanie wiernych do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz promocja wartości ludzkiego życia, wyrażonych w corocznej manifestacji – szczecińskim Marszu dla Życia, który jak co roku odbędzie się w drugą niedzielę po Wielkanocy, przypadającą w tym roku na 14 kwietnia.

Dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzania Niedzieli świadectw są bardzo pozytywne. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób – duchownych i świeckich – więcej osób dowiaduje się o tej niezwykłej, modlitewnej formie walki o życie i coraz więcej osób podejmuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

W ubiegłym roku na terenie naszej archidiecezji ponad 4 tys. osób włączyło się w tę niezwykłą modlitwę. Każdy może w ten sposób przyczynić się do budowania Armii Modlitwy w obronie życia, a właśnie modlitwą możemy zdziałać najwięcej.

Top