Boski Festiwal 2013

boski Festiwal

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tegorocznym Boskim Festiwalu, który odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia w Trzcińcu.
Chętnych prosimy o kontakt z ks. Darkiem Dąbrowskim SDB:

ddabrowskisdb@gmail,com; bądź poprzez facebooka

W zależności od ilości zgłoszeń zorganizujemy odpowiedni transport.

Decydujcie się szybko, bo zostało niewiele czasu, a wydarzenie jest warte waszej obecności.

Więcej informacji o Sejmiku na www.boskifestiwal.pl

Top