Odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła

Odpust 2013Dziś w naszej Parafii była piękna uroczystość, przeżywaliśmy Odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. Na każdej Mszy św. słowo Boże głosił ks. Paweł Żurawiński, którego obecnością bardzo się cieszymy. Wzywamy wstawiennictwa naszego wielkiego Patrona i prosimy z wiarą o opiekę i ochronę przed wszelkim złem. Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej o godzinie 13:00 była Litania do św. Michała, procesja, Te Deum i uroczyste błogosławieństwo. Po uroczystości, tradycyjnie już można było skosztować ciast podczas Festiwalu Ciasta na przykościelnym placu.
Dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w uroczystościach, ks. Pawłowi Żurawińskiemu za słowo Boże, księżom którzy uczestniczyli w Mszy św., Chórowi za piękną oprawę, dzieciom sypiącym kwiatki podczas procesji, młodzieży za obsługę Festiwalu Ciasta i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przebiegu uroczystości.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

Zapraszamy do galerii zdjęć

Top