Obraz MB Częstochowskiej w Wielgowie

Obraz MB Częstochowskiej w WielgowieWe wtorek, 10 grudnia naszą salezjańską wspólnotę zakonną w Wielgowie nawiedziła kopia cudownego obrazu MB Częstochowskiej ofiarowana zakonom prze sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia. Obraz zastał powitany wspólnym różańcem przed Mszą Świętą o 18.00. Po Mszy kapłani wspólnie z parafianami modlili się podczas adoracji naszej Matki i Królowej do 21.00, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
W środę od Rorat o 7.00 była możliwość osobistej adoracji i modlitwy. Obraz pożegnaliśmy o 15.00 Koronką i Różańcem.
W galerii zdjęć parę fotek

Top