Wizyta ks. Inspektora

Zgodnie z prawem kanonicznym (kościelnym), każda wspólnota zakonna musi być wizytowana raz w roku przez przełożonego.
Ks. Inspektor Zbigniew Łepko (przełożony naszej Inspektorki – pilskiej prowincji zakonnej) do Szczecina-Wielgowa przyjechał po południu 14 lutego 2008r. Zgodnie z założeniami i planem ks. Inspektor w tym roku, główny akcent wizytacji położył na rozmowy z współbraćmi, które rozpoczął od dyrektora domu zakonnego ks. Jerzego Czaji. Następnie rozmawiał z ks. Tomasza Blokiem, ks. Franciszkiem Waśniewskiego, ks. Stanisławem Skopiakiem i ks. Jacka Kochańskim. W międzyczasie do naszego domu przybyli księża z pobliskiej parafii w Kobylance ks. proboszcz Feliks Łoboz, ks. Paweł Stefański, ks. Krzysztof Wójcik. Wspólna kolacja i braterskie spotkanie zakończyły pierwszy dzień wizytacji. Drugi rozpoczął się w kaplicy domowej wspólną modlitwą i jutrznia. Po śniadaniu ks. Inspektor odwiedził dyrektora Gimnazjum, gdzie pracuje ks. Tomasz. Następnie udał się do Kobylanki, by tam prowadzić dalsze rozmowy. W południe do Kobylanki przybyli współbracia mieszkający w Szczecinie-Wielgowie, by wspólnie celebrować konwentualną Msze Świętą, podczas której ks. Inspektor odczytał protokół powizytacyjny. Wspólny obiad zakończył tegoroczną wizytację, a ks. Inspektor powrócił do Piły.

Top