BOŻE NARODZENIE – 25 XII 2013 r.

ŻYCZENIA:
Ukochani Bracia i Siostry! Do życzeń, które podczas Wieczerzy Wigilijnej składaliście sobie w gronie rodzinnym, pragniemy się dołączyć również my – Wasi duszpasterze. Niech Dobry Bóg obdarza Was wszystkich zdrowiem, radością i pokojem, a nade wszystko niech wlewa nieustannie w Wasze serca swoją Miłość. Niech przez szczerą wiarę zawsze będzie w Waszych sercach i ogniskach rodzinnego życia, abyście mogli trwać w pełnej jedności z Bogiem. Niech Was prowadzi i umacnia swoją łaską, aby Nowy 2014 Rok był dla Was rokiem łaski i odnowy życia. Niech ten nowy czas nie przyniesie nam nic upokarzającego, ale przeciwnie – napełni nas nadzieją, światłem i bliskością Boga, który jest Miłością.
Obejmujemy życzeniami i modlitwą przy żłóbku Bożej Dzieciny wszystkich parafian i gości, chorych, starszych i samotnych, dzieci i młodzież, a także w sposób szczególny tych, którzy przysłali nam życzenia świąteczne i wsparli na różne sposoby. Niech wszystkich błogosławi Boży Syn dziś dla nas narodzony, który jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami nade wszystko obecnym dla nas w Eucharystii, a Maryja, Matka Słowa Wcielonego, niech Wam wyprasza wszelkie łaski. Niech w te świąteczne dni wzrasta i umacnia się nasza wiara, a my, dając temu dowody obdarzajmy się wzajemnie pełną troski miłością.

OGŁOSZENIA:
1. W I Święto nie ma Mszy św. o 8.00, a wszystkie następne według rozkładu niedzielnego. Można po Pasterce w samo Boże Narodzenie drugi raz przyjąć Komunię św.

2. Pragnę z całego serca podziękować kapłanom naszej Wspólnoty za trud adwentowej i rekolekcyjnej posługi w konfesjonale, a także osobom świeckim – za dostarczenie choinek i ich oprawienie, oraz młodzieży, za przygotowanie naszej świątyni – za piękne przystrojenie kościoła i wymowną szopkę. Bóg zapłać.

3. W 2. dzień Świąt, czcimy św. Szczepana, męczennika – będzie niedzielny rozkład Mszy św. – ofiary z tacy są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. W 2. Dzień Świąt po Mszy św. o 11.30 (około 12.15) będzie koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu rodzinnego Ogrodniczaków i Holzów oraz Weroniki Kwaśniak, Marysi i Małgosi Rocławskich (naszych parafianek). Serdecznie wszystkich parafian i gości zapraszamy.
5. Wizyta kolędowa rozpocznie się już w piątek – rozkład kolędy podamy jutro.

ZAKOŃCZENIE:
Idźmy ze szczerą i niezachwianą wiarą rozgłaszać wszystkim ludziom radosną wieść, że narodził się nam Zbawiciel, który jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami i trwajmy w miłości ofiarowanej nam w Bożej Dziecinie.

Top