Rekolekcje Wielkopostne – komentarz

rek-2014Celem Rekolekcji wielkopostnych jest przygotowanie do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. W tym roku miały swój dodatkowy wymiar, którym było przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XIII. W kościele rozpoczęły się w niedzielę 6 kwietnia. Część „szkolna” miała swój początek w poniedziałek 7 kwietnia. Dziewczęta z Koła teatralnego zaprezentowały przedstawienie pt. „Nie lękajcie się świętości”. Przedstawienie to, parafianie mieli okazję zobaczyć w czasie wieczornego spotkania w kościele. We wtorek swoje umiejętności aktorskie pokazali Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1. Ich przedstawienie pt. „To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech” pomogło w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania.

Uczniowie klas O – V w trakcie zajęć w szkole oglądali przedstawienia i przygotowywali prace konkursowe. Do wyboru mieli wykonanie palm lub plakatu o Janie Pawle II. Swoje prace przynieśli do kościoła w środę przed Mszą Świętą kończącą czas Rekolekcji. Ogłoszenie wyników nastąpiło w Niedzielę Palmową.

Czas „ćwiczeń duchowych”, jakim są rekolekcje uświadomił nam, że świętość nie jest czymś nieosiągalnym, jest naszym powołaniem.

W galerii zdjęć fotki z rekolekcji

palm-2014W Niedzielę Palmową uroczystą procesją z palmami rozpoczęła się Msza Święta o godz. 11.30. Dzieci niosły wykonane podczas rekolekcji, pod opieką Wychowawców palmy. W kościele z plakatów „patrzył” na wszystkich Jan Paweł II.

Po Mszy Świętej zostały ogłoszone wyniki konkursów na:
– największą palmę – wygrali uczniowie kl. 3 b
– najładniejszą palmę – wygrali uczniowie kl. 0 c
– największy plakat – wygrali uczniowie kl. 4
– najładniejszy plakat – wyróżnieni zostali uczniowie kl. 0 a, 0 b, 2 b, 5 a.
Uczniowie kl. 1, kl.2 a, kl. 3 a, kl. 5 b zostali wyróżnieni za swoje prace.
Wszyscy otrzymali „słodkie” nagrody o które zadbał Ks. Proboszcz Andrzej Marchewka.
Nagrodzeni za wytrwałość i 100% frekwencję na Drogach Krzyżowych otrzymali nagrody książkowe i „słodkie dodatki”.

W galerii zdjęć fotki z Niedzieli Palmowej

Top