BOŻE NARODZENIE – 25 XII 2014 r.

ŻYCZENIA
Ukochani Bracia i Siostry!
Do życzeń, które podczas Wieczerzy Wigilijnej składaliście sobie w gronie rodzinnym, pragniemy się dołączyć również my – Wasi duszpasterze.
Jak każdego roku, tak również i dzisiaj przeżywamy wspólnie Święta Bożego Narodzenia. Oczyma naszej wiary widzimy Nowonarodzone Dziecię i Jego Matkę Maryję. Pragniemy razem
z pasterzami i królami przybyłymi ze wschodu, upaść przed Nim na twarz i ofiarować Mu dary, a bardziej jeszcze pragniemy przyjąć ten dar, którym jest Bóg w ludzkim ciele, i poddać się Jego mocy, która czyni nas dziećmi Bożymi.
W atmosferze betlejemskiej nocy, którą tutaj w jakiś sposób uobecniamy, pragnę dotrzeć do każdego ze słowem pozdrowienia, pokoju, miłości, nadziei i pojednania. Myślę o każdej rodzinie, o chorych i samotnych, o młodych i dzieciach – o wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną – i o gościach. Każdego z Was w modlitwie przedstawiam Nowonarodzonemu Zbawicielowi. Niech On będzie dla każdego z nas Jedyną Prawdziwą Nadzieją!
Wszystkim:
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA !!!

OGŁOSZENIA:
1. czytać tylko na Pasterce – w I Święto nie ma Mszy św. o 8.00, a wszystkie następne według rozkładu niedzielnego. Można po Pasterce w samo Boże Narodzenie drugi raz przyjąć Komunię św.

2. Pragnę z całego serca podziękować kapłanom naszej Wspólnoty Salezjańskiej za trud adwentowej i rekolekcyjnej posługi w konfesjonale. Także osobom świeckim – za dostarczenie choinek i ich oprawienie, oraz ks. Darkowi z klerykiem Arkiem i młodzieży, za przygotowanie naszej świątyni – za piękne przystrojenie kościoła i szopkę. Bóg zapłać.

3. W drugi dzień Świąt, czcimy św. Szczepana, męczennika – będzie niedzielny rozkład Mszy św. – ofiary z tacy są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jutro jest piątek, biskupi udzielają dyspensy, nie obowiązuje nas post piątkowy.

4. Wizyta kolędowa rozpocznie się już w sobotę – rozkład kolędy podamy jutro.

Top