WYDARZENIA TYGODNIA EWANGELIZACJI – MISJA TALITHA KUM 2015

1. Niedziela, 24.05. od godz. 9:00 do 18:00 – Rekolekcje dla Ewangelizatorów
z Ojcem Antonello Cadeddu – przygotowane przez ks. Krzysztofa Jeruzalskiego
i ks. Michała Mikołajczaka zakończone Mszą Świętą w Katedrze Św. Jakuba
o godz. 18:00 z indywidualnym błogosławieństwem na misję ewangelizacji.

Część I. Rekolekcji odbędzie się w Kościele Seminaryjnym AWSD
w Szczecinie od godz. 9:00 do 14:15.
Część II. Rekolekcji odbędzie się w Katedrze Św. Jakuba w godz. od 15:00 do 20:30.
Możliwość zapisu na rekolekcje przez:
www.rekolekcje.szczecin.pl

2. Poniedziałek – środa, 25-27.05. w godz. 10:00-12:00 i 15:00-17:00 – Ewangelizacja i modlitwa w szpitalach – Odnowa w Duchu Świętym. Szpitale: SPS ZOZ „Zdroje” ul. Św. Wojciecha, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej, Szpital Kliniczny przy ul. Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty przy ul. Pokoju oraz Szpital Wojskowy przy ul. Skargi.

3. Poniedziałek – sobota, 25-30.05. w godz. 15:00-16:00 modlitwa przed szpitalami w Zdrojach i Policach w intencji dzieci nienarodzonych – Civitas Christiana.

4. Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, 25-28.05. w godz. 13:00-17:00 na Placu Zwycięstwa – ewangelizacja przygotowana przez AWSD.

5. Poniedziałek, 25.05. o godz. 18:00 Msza Święta w Katedrze Św. Jakuba w dniu Święta Jedności Wspólnot z Adoracją Najświętszego Sakramentu.
Za przygotowanie jest odpowiedzialny ks. Janusz Szczepaniak.

6. Wtorek, środa i czwartek: 26-28.05. w godz. 13:00-17:00 przy Alei Wyzwolenia przed budynkiem Żeglugi Polskiej – rozmowa z przechodniami, rozdawanie ulotek, przyjęcie Sakramentu Spowiedzi – Duszpasterstwo Akademickie BRAMA.

7. Wtorek, 26.05. w godz. 13:00-17:00 przy Alei Wyzwolenia przed budynkiem Żeglugi Polskiej – modlitwa wstawiennicza Odnowy w Duchu Świętym (ewangelizacja wraz z Duszpasterstwem Akademickim BRAMA).

8. Wtorek 25.05. oraz piątek 29.05. w godz. 16:00-18:00 na Jasnych Błoniach – ewangelizacja poprzez głoszenie Ewangelii, śpiew, gra na instrumentach – Neokatechumenat.

9. Wtorek, 26.05. w godz. 13:00-18:00 Ewangelizacja w tramwajach miejskich
i na przystankach. Akcja będzie polegać na rozmowie, śpiewie i rozdawaniu ulotek, przygotowana przez Przymierze Miłosierdzia.

10. Wtorek, 26.05. o godz. 18:00 Msza Święta w Bazylice pw. Św. Jana Chrzciciela z Adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą o uzdrowienie. Posługa muzyczna w trakcie Mszy Świętej oraz uwielbienia ze strony zespołu muzycznego SYMFONEO.

11. Środa, 27.05. w godz. 15:00-18:00 na Placu Żołnierza – ewangelizacja poprzez rozmowę, rozdawanie ulotek – Ruch Rodzin Nazaretańskich.

12. Środa, 27.05. w godz. 13:00-18:00 – Głoszenie Słowa Bożego wśród osób bezdomnych w centrum miasta – Przymierze Miłosierdzia.

13. Środa, 27.05. Msza Święta o godz. 18:30 w Sanktuarium NSPJ. Po Mszy Świętej Procesja Różańcowa ulicami miasta przygotowana przez
Ks. Krzysztofa Jeruzalskiego ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.
W procesji biorą udział także Rycerze Kolumba. Trasa procesji: Wyjście
o godz. 19:20 z Sanktuarium NSPJ (Plac Zwycięstwa), a następnie przejście ulicami Wojska Polskiego, Obrońców Stalingradu, Św. Wojciecha i powrót na Plac Zwycięstwa ok. 20:00.

14. Czwartek, 28.05. w godz. 10:00-12:00 Ewangelizacja w Domu Kombatanta
– Apostołowie Miłosierdzia.

15. Czwartek, 28.05. w godz. 16:00-18:00 na Placu Zwycięstwa – ewangelizacja rozmową, tańcem przygotowana przez Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne, ks. Leszek Zioła SDB.

16. Czwartek, 28.05. o godz. 18:00 „Marsz Światła” zakończony Mszą Świętą. Marsz według trasy: Wyjście z Katedry Św. Jakuba o godz. 18:00, przejście:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Brama Portowa, Plac Zwycięstwa przed Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Aleja Wojska Polskiego, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki, Aleja Papieża Jana Pawła II, Plac Lotników – zakończenie trasy procesji o godz. 19:00 i rozpoczęcie Mszy Świętej
z zakończeniem o godz. 20:00 – Przymierze Miłosierdzia (Ks. Rafał Szutra), Księża Salezjanie (ks. Leszek Zioła SDB). Marsz z udziałem Rycerzy Kolumba.

17. Piątek, 29.05. w godz. 16:00-18:00 na chodniku przy Alei Wyzwolenia przed budynkiem Żeglugi Polskiej – głoszenie Słowa Bożego z przenośnym nagłośnieniem – Ks. Michał Mikołajczak z Duszpasterstwem Akademickim.

18. Piątek, 29.05. o godz. 20:00 w Sanktuarium NSPJ Msza Święta, a po niej rozpoczęcie o godz. 21:00 Czuwania nocnego z Adoracją Krzyża oraz ewangelizacja nocna na ulicach w centrum miasta. Czuwanie przygotowują Uczniowie Krzyża, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej i Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża. Zakończenie ewangelizacji nocnej ok. godz. 1:00. Miejsca ewangelizacji nocnej: Plac Zwycięstwa, Brama Portowa (od Pl. Zwycięstwa), al. Niepodległości (do Pl. Żołnierza), ul. Kaszubska (do Galerii Kaskada), al. Wojska Polskiego (od Pl. Zwycięstwa do Pl. Zgody), ul. Bolesława Krzywoustego (od Pl. Zwycięstwa do ul. Księcia Bogusława X), ul. Księcia Bogusława X (od ul. Bolesława Krzywoustego do Pl. Zgody).

19. Piątek i sobota, 29.05. i 30.05. w godz. 16:00-18:00 modlitwa wstawiennicza na deptaku przed Galerią KASKADA – przy ulicy Kaszubskiej, przygotowana przez Odnowę w Duchu Świętym.

20. Piątek i sobota, 29.05. i 30.05. w godz. 9:00-22:00 ewangelizacja: deptak między pawilonami handlowymi przy centrum handlowym Helios na os. Słonecznym w Szczecinie rozpoczynający się od ul. Rydla 50 i kończący się przy ul. Jasnej 3; ul. Wiosenna 32 – chodnik przylegający do Galerii Gryf oraz wokół tej galerii; ul. Struga 42 – chodnik przylegający do Outlet Park (wzdłuż budynku); od ul. Struga 29 do 11- chodnik przylegający do sklepu Kaufland, przy Bodzio Meble – odpowiedzialny Ks. Jacek Skowroński oraz Grupa Modlitwy do Świętych Aniołów.

21. Sobota, 30.05. w godz. 15:00-18:00 na Jasnych Błoniach – trasy spacerowe „pod platanami” od strony ul. Michała Kleofasa Ogińskiego i ul. Stanisława Moniuszki – śpiew, gra na instrumentach, tańce ewangelizacyjne – Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne.

22. Sobota, 30.05. w godz. 11:00-14:00 w Parku Generała Władysława Andersa (Park za Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, między ul. Śląską
a ul. Św. Wojciecha) – ”kawiarenka” z muzyką na żywo i rozmową z zaproponowaniem herbaty przechodniom z udziałem osób z niepełno-sprawnością intelektualną – Wspólnota Międzynarodowego Ruchu Wiara i Światło.

23. Sobota, 30.05. w godz. 12:00-13:00 Ewangelizacja w Szpitalu na Pomorzanach – Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne.

24. Sobota, 30.05. w godz. 10:00-12:00 na deptaku przed Galerią KASKADA – przy ulicy Kaszubskiej – ewangelizacja poprzez rozmowę, rozdawanie ulotek
i zapraszanie na Adorację Najświętszego Sakramentu do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w tych samych godzinach (10:00-12:00) – Wspólnota Emmanuel.

25. Sobota, 30.05. w godz. 17:00-18:00 w Bazylice pw. Św. Jana Chrzciciela – Lectio Divina prowadzone przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej.

26. Sobota, 30.05. w godz. 10:00-18:00 na Placu Lotników – ewangelizacja poprzez głoszenie Słowa Bożego, rozmowy, występy teatralne – ks. Jan Kruczyński, ks. Piotr Skiba, Centrum Nowej Ewangelizacji, Ks. Jan Paweł Bagdziński ze Wspólnotą „Owieczka”, Ks. Mariusz Wencławek SDB ze Wspólnotą „Bóg jest Miłością”. Po ewangelizacji Msza Święta o godz. 18:00 (na tym samym placu) z udziałem ewangelizatorów w tym ACNE i Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych.

27. Niedziela, 31.05. w godz. 10:00-22:00 na Placu Lotników – Dzień zakończenia Tygodnia Ewangelizacji – ewangelizacja na scenie i w namiotach poprzez modlitwę, występy muzyczne i teatralne, animacje, koncerty zespołów oraz świadectwa różnych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. O godz. 18:00 Msza Święta i możliwość Spowiedzi. Zakończenie 1,5 godzinnym koncertem o godz. 20:00 „CRISTOTECĄ” z wystąpieniem zespołu „Love Story”.

28. Od niedzieli 24.05. do niedzieli 31.05.2015 r. (codziennie) w godz. 20:30 – 21:30 na Jasnych Błoniach – przy pomniku św. Jana Pawła II – spotkania modlitewne „Nabożeństwo Majowe” w intencji ewangelizacji Szczecina. Terenowe Biura Radia Maryja i widzowie Telewizji TRWAM.

Wydarzenia towarzyszące:
– Samolot z banerem ewangelizacyjnym nad Szczecinem
– Przejazdy motocyklistów z banerami ewangelizacyjnymi

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy z:
Wydziałem Duszpasterskim – p.skiba@kuria.pl
i Sekretariatem Misji – misja2015@kuria.pl
www.misjatalithakum.pl

Zapisy na Rekolekcje dla ewangelizatorów inaugurujące Tydzień Ewangelizacji: www.rekolekcje.szczecin.pl

Top