Wielki Post 2007

„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Przypominamy, że w tym okresie nabożeństwa odprawiane będą wg następującego porządku:
Droga Krzyżowa – piątek: 17:00 – dzieci, 18:00 – dorośli, 19:30 – młodzież.
Gorzkie żale – niedziela godzina 17:00

Top