Poświęcenie odnowionego krzyża na Sławocieszu

Poświęcenie odnowionego krzyża na SławocieszuW maju 1948 mieszkańcy Sławociesza postawili pierwszy krzyż przydrożny (stoi do dnia dzisiejszego) u zbiegu ulic Samopomocy Chłopskiej i Owsianej. Głównymi wykonawcami krzyża byli między innymi mój dziadek Antoni, mój ojciec Jan i p. A. Sala, ówczesny sołtys Sławociesza. Napis na krzyżu wykonany dłutem „BOŻE BŁOGOSŁAW MIŁEJ OJCZYŹNIE” i data „15.V.1948r” to dzieło mojej skromnej osoby. Poświęcenie krzyża było okazałą uroczystością, zakończoną wielkim festynem w miejscowym Domu Ludowym. – to fragment wspomnień Tadeusza Konopczaka z 2006 roku pod tytułem Z Kresów Wschodnich na Pomorze Zachodnie.

W tym roku krzyż został odnowiony i wyremontowany przez mieszkańców Sławociesza. Otrzymał nową pasyjkę i ogrodzenie. Koszt całej inwestycji to 7900 zł. W niedzielę, 30 października 2016 roku ks. proboszcz Gwidon Ekert dokonał poświęcenia odnowionego krzyża.

W galerii zdjęć parę fotek

Top