Nowy sprzęt dla szpitala w Zdunowie

Salezjanie w Wielgowie otrzymali zaproszenie ze Specjalistycznego Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, do wzięcia udziału w uroczystości związanej z uruchomieniem wysokospecjalistycznej aparatury medycznej zakupionej w ramach „Narodowego Programu Zwalczania chorób Nowotworowych”. Ks. Dyrektor Jerzy Czaja na prośbę ks. Bp. Jan Gałeckiego udał się do Kurii, by przywieść dostojnego gościa do szpitala.

W szpitalu czekał na gości p. Dyrektor Dr hab. med. Tomasz Grodzki, który wraz z towarzyszącymi mu lekarzami przyjął ks. Biskupa Jana Gałeckiego, ks. Proboszcza Jerzego Czaję, ks. kapelana Franciszka Warniewskiego w swoim gabinecie. Po krótkiej rozmowie, wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie zgromadzony został sprzęt medyczny. Tutaj dyrektor szpitala przedstawił licznie zgromadzonym gościom i dziennikarzom sprzęt i jego działanie oraz poprosił ks. Biskupa o poświecenie aparatury. Ks. Biskup, krótko złożył życzenia służbie zdrowia i pacjentom, by sprzęt został jak najlepiej wykorzystany i dokonał poświęcenia. Całość spotkania została zakończona w atmosferze miłych rozmów przy szwedzkim stole.

ks. Jerzy Czaja

Top