Nowenna poprzedzająca Misje Fatimskie w naszej Parafii

W sobotę – 25 marca rozpoczną się w naszej parafii Misje Fatimskie. Już dziś, chcąc się jak najlepiej przygotować do tego wielkiego wydarzenia, rozpoczynamy Nowennę poprzedzającą Misje Fatimskie. Przez dziewięć niedziel po każdej Mszy Św. wspólnie będziemy się modlić o owocne przeżycie tych Misji.

Dzień pierwszy – 22 stycznia 2017.

1. Pierwszy Dzień Nowenny – Pierwsza wizja Anioła

Boże Wszechmocny, dzieci: Franciszka, Hiacyntę i Łucję, uczyniłeś narzędziem do przekazania swego orędzia. Najważniejszy moment poprzedziłeś przygotowaniem.

Dałeś im zobaczyć Anioła. Wyglądał jak młodzieniec w wieku może czternastu, może piętnastu lat. Był odziany w jasną szatę, bielszą od śniegu. Słońce prześwietlało jego postać. Był uderzająco piękny. Zbliżając się do zajętych zabawą dzieci, ale już zmieszanych niezwykłym widokiem, powiedział:

– Nie bójcie się. Jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się razem ze mną.

Ukląkł tuż obok nich. Pochylił niziutko głowę ku ziemi i prosił, aby trzykrotnie powtórzyły:

– O BOŻE MÓJ! WIERZĘ W CIEBIE, UWIELBIAM CIEBIE, TOBIE UFAM, CIEBIE MIŁUJĘ! PROSZĘ, BYŚ PRZEBACZYŁ TYM, KTÓRZY NIE WIERZĄ, NIE CZCZĄ CIEBIE, TOBIE NIE UFAJĄ, CIEBIE NIE MIŁUJĄ.

Powstając dodał:

– Módlcie się w ten sposób często. Serca Jezusa i Maryi wysłuchają waszych próśb.

Dzieci powierzoną im formułę modlitewną tak wzięły sobie do serca, że wciąż ją ze skupieniem powtarzały. A ich wierność poleceniu była tak dosłowna i wytrwała, że modląc się upadały ze znużenia.

Także i My przed czekającą nas Misją Fatimską, chcemy Adorując Ciebie wypowiedzieć z miłością te Anielskie Słowa dla uwielbienia Majestatu Twojego i Przebłagania za bezbożne grzechy niewiary, w naszej parafii….

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top