Nowenna poprzedzająca Misje Fatimskie w naszej Parafii

W sobotę – 25 marca rozpoczną się w naszej parafii Misje Fatimskie. Już w poprzednią niedzielę, chcąc się jak najlepiej przygotować do tego wielkiego wydarzenia, rozpoczęliśmy Nowennę poprzedzającą Misje Fatimskie. Przez dziewięć niedziel po każdej Mszy Św. wspólnie będziemy się modlić o owocne przeżycie tych Misji.

Drugi Dzień Nowenny – Druga wizja Anioła

Ojcze Miłosierdzia, dla uchylenia nam tajemnic nieba, posyłasz kolejny raz Niebiańskiego Posłańca Pokoju, który głosem prośby ale i stanowczym powiedział, Fatimskim Dzieciom:

– Co robicie? Módlcie się! Módlcie się wiele! Najświętsze Serce Jezusa i Maryi mają względem was zamiary pełne miłosierdzia. Ofiarowujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Łucja zapytała: W jaki sposób mamy pełnić ofiary?

Twój Posłaniec odpowiedział:

– We wszystkim, co tylko możecie, czyńcie ofiarę Zbawicielowi na przebłaganie za niezliczone grzechy, które Go ciężko obrażają oraz dla nawrócenia grzeszników. Ściągniecie w ten sposób pokój na waszą ojczyznę. Ja jestem jej Aniołem Stróżem, jestem Aniołem Portugalii. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście ze spokojem cierpienia, które Bóg dopuszcza.

Dobry Boże, w słowach tych widzimy, jak bardzo nas kochasz i jak pragniesz być przez nas kochany. Poznajemy w nich znaczenie ofiary oraz jak ona jest miłą Tobie. Ty, Bóg nasz, pragniesz przez ofiary nasze dokonać nawrócenia grzeszników. Przyjmij więc wszystkie nasze krzyże, nasze umartwienia, które bez szemrania chcemy znosić dla ocalenia nas grzeszników, dla ocalenia naszych bliskich, naszych rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, niech Święty czas Misji Fatimskich stanie się dniem powrotu na drogę świętości wszystkich, których polecamy Niepokalanemu Sercu NMP.

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top