NOWENNA POPRZEDZAJĄCA MISJE FATIMSKIE Tydzień trzeci – 5 lutego 2017.

Trzecia wizja Anioła

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, oto kolejny raz uchylasz rąbka Świętych Twoich tajemnic, posyłając trzeci raz Niebiańskiego Posłańca, który w lewej ręce trzymał kielich, nad którym unosiła się Najświętsza Hostia. Z Hostii krople Krwi spadały do kielicha. Po chwili Anioł wypuścił z rąk kielich, Hostia nieruchomo zawisła w powietrzu. Teraz złożył ręce, padł na kolana i pochylił się czołem do samej ziemi. Skinął na dzieci, by uczyniły podobnie i odmówiły z nim wspólnie następującą modlitwę, powtarzając ją trzykrotnie:

– TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA: OJCZE, SYNU, DUCHU ŚWIĘTY! ODDAJĘ WAM CZEŚĆ GŁĘBOKĄ I OFIAROWUJĘ BEZCENNE CIAŁO, KREW, DUSZĘ I BÓSTWO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, OBECNEGO NA WSZYST-KICH OŁTARZACH ŚWIATA, NA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY, KTÓRE GO OBRAŻAJĄ.

PRZEZ NIEZMIERZONE ZASŁUGI JEGO PRZENAJ-ŚWIĘTSZEGO SERCA I ZA PRZYCZYNĄ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI BŁAGAM O NAWRÓCENIE BIEDNYCH GRZESZNIKÓW.

Dzieci zgodnym chórem odmówiły z Aniołem powyższą modlitwę. Po chwili Anioł wstał z klęczek i podniósł ręce. Następnie podał Najświętszą Hostię Łucji. Krew, znajdującą się w kielichu, podzielił między Hiacyntę i Franciszka. Podając im Komunię św. powiedział:

– Przyjmijcie Ciało i Krew Chrystusa, tak strasznie znie-ważone przez niewdzięcznych ludzi. Pokutujcie za ich grzechy i pocieszajcie Boga naszego.

Boże Miłosierdzia my niewdzięczni za Twoją Miłość, my znieważający Ciebie grzechami, prosimy przyjmij modlitwę która wypowiadamy w głębi serc i dusz naszych nieśmiertelnych za Aniołem, zlituj się nad nami, niech serca nasze zapałają żarem świętego życia, a Święty czas Misji rozbudzi w naszej parafii pragnienie powrotu do Ciebie
i bogobojnego życia.

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top