Nowenna – Tydzień piąty – 19 lutego 2017.

Drugie zjawienie się Matki Bożej – 13 czerwca 1917 r.

Miłosierny Boże w blasku Twego niezmiernego niebiańskiego światła zanurzyłeś widzących Matkę Twojego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa i dałeś im poznać jak bardzo jest znieważane Jej Niepokalane Serce , przez grzechy ludzkości i jak pragnie Ono zadośćuczynienia. Ona Najświętsza Dziewica powiedziała wówczas Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji:

„Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec i nauczyli się czytać”.
„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką…”.

To zdarzenie odsłania nam Jej Serce pełne czułości i troskliwości macierzyńskiej, w rzeczach doczesnych i zwyczajnych. Wzięta do nieba, przychodzisz Maryjo do nas, dzieci swoich powierzonych Twemu Niepokalanemu Matczynemu Sercu na Golgocie u stóp Krzyża na którym zawisło Zbawienie Świata, by nam pielgrzymującym i wystawionym na niebezpieczeństwa i przeciwności, w drodze do ojczyzny wiecznego szczęścia stać się naszą ucieczką.

Jezu który żyjesz w sercu Maryi, wzbudź w naszych sercach pragnienie zadośćuczynienia za wszystkie grzechy które tak bardzo zasmucają i obrażają Twoje i Jej Niepokalane Serce , daj nam abyśmy żyli po Bożemu… Nie jesteśmy bowiem synami ciemności, ale jesteśmy synami światłości i synami dnia. Postępujmy więc jak dzieci światłości (por. Rz 13,13).

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top