NOWENNA POPRZEDZAJĄCA MISJE FATIMSKIE

Tydzień szósty – 26 lutego 2017.

Trzecie objawienie się Pani Fatimskiej – 13 lipca 1917 r.

Miłosierny i Wszechmogący Boże, za pośrednictwem Matki Twojego Syna, wkraczasz z wielką mocą w nasze dzieje, ujawniasz swoje zamiary wobec nas i odsłaniasz przed nami tajemnice Królestwa Niebieskiego.

Za Jej pośrednictwem, 13 lipca 1917 roku, wezwałeś nas, byśmy ofiarowali się za grzeszników i często powtarzali modlitwę:

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy, obrażające Niepokalane Serce Maryi.

Boże z miłości do Ciebie, pamiętając o zachęcie Maryi byśmy w dalszym ciągu odmawiali różaniec, przygotowując się do Misji Fatimskiej, mając zapewnienie naszej Matki, że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje, dla ratowania grzeszników, z pokorą biorąc w nasze dłonie różaniec chcemy modlić się za nas i za nich, dodając słowa objawione przez Niepokalaną tego dnia w Fatimie, podczas Jej trzeciego zjawienia:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top