NOWENNA POPRZEDZAJĄCA MISJE FATIMSKIE

Tydzień ósmy – 12 marca 2017.

Piąte objawienie Matki Bożej – 13 września 1917 r.

Wszechmogący wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, w kolejnym ukazaniu się Łucji, Hiacyncie i Franusiowi, zwraca się z prośbą,
by odmawiać różaniec na uproszenie zakończenia wojny i oznajmia im, że Pan Jezus jest zadowolony z ofiar jakie czynią dzieci na znak pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzi.

My także, stojąc u progu Misji Fatimskiej, chcemy modlitwą oraz dobrowolnym przyjęciem ofiar za grzeszników, wyprosić za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi: litości nad nami grzesznymi i nad wszystkimi biednymi grzesznikami, byśmy posłuszni natchnieniom Twojej łaski, zwyciężali wszelkie pokusy szatana i mężnie szli drogą wskazaną przez Zbawiciela i przypomnianą w Fatimie. Niech nasza modlitwa i całe nasze życie będzie wynagradzaniem za zniewagi, jakich doznaje Jej Niepokalane Serce. Chcemy w naszej wspólnocie parafialnej, spełnić wszystkie prośby Matki Bożej, aby Ona mogła spełnić swoje wielkie obietnice.

Dobry Miłosierny Boże, pomnóż naszą wiarę, otwórz nasze serca na działanie Twej łaski, przebacz nasze występki, niewdzięczność i oziębłość. Przekleństwa przemień w błogosławieństwo, a obojętność i wszelką nienawiść w miłość. Daj nam pokorę i ducha poświęcenia. Amen.

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top