NOWENNA POPRZEDZAJĄCA MISJE FATIMSKIE

Tydzień dziewiąty – 19 marca 2017.

Szóste objawienie Matki Bożej – 13 października 1917 r.

Boże Wszechmogący, Matka Boża Różańcowa, Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa, dnia 13 października, nadal zachęca, nas wszystkich, do odmawiania różańca. Na prośby do Niej kierowane, o liczne łaski dla osób dotkniętych różnymi doświadczeniami, na usilne i pokorne prośby, by zechciała uzdrowić chorych, wyjednać grzesznikom nawrócenie, a wszystkim wyczekującym pomocy inne potrzebne łaski, wskazuje nam najpierw na konieczność, pokuty, nawrócenia, żalu za grzechy, ze smutkiem dodając, byśmy już więcej Ciebie Boże nie obrażali, bo jesteś bardzo przez nas obrażany.

Boże, któryś świętą Rodzicielkę swojego Syna, uczynił Błogosławioną przez wszystkie pokolenia, i przez Jej Objawienia w Fatimie, ujawniłeś Twoje Zamysły wobec nas grzeszników, przyjmij nasz żal i przebłaganie za obrażanie Ciebie, za krzywdy Tobie wyrządzane przez ludzi nierozsądnych, obojętnych, pozbawionych dobrej woli, bezbożnych mieszkających w naszej parafii.

Chcemy w tym świętym czasie Misji Fatimskich złożyć Ci zadośćuczynienie i wynagrodzenie, poprzez gorliwsze wyznawanie naszej wiary, z pewnością że również w nas, rodzinach naszych i w całej wspólnocie zatryumfuje Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, ucieczka nasza w życiu i śmierci. Amen.

Dziesiątek Różańca, Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Top