Życzenia

Droga Rodzino Parafialna i wszyscy Goście!!!

Zmartwychwstały Pan zaczyna dzieło nowego stworzenia, Pragnie nas obdarzyć wszelkimi łaskami, ożywić naszą relację do Boga, siebie i drugiego człowieka. Pragnie przemienić nasze serca z kamiennego w serce wrażliwe, miłujące, radosne i pełne dobroci!
Jednakże 100 lat temu Maryja w Fatimie ze smutnym wyrazem twarzy powiedziała: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony” (13 października 1917 r.). Bóg pragnie nowego pokolenia, pokolenia Niepokalanej – „Aby przyszło królestwo Twoje, Panie, niech przyjdzie królestwo Maryi”.
Życzymy, aby tegoroczny czas Zmartwychwstania Pańskiego, wzmocniony dobrocią Boga i czułą opieką Maryi, był doświadczeniem wyjątkowej troski Boga i życzliwości ludzi.
Z okazji Świąt, proszę przyjąć szczere podziękowania za wszelkie objawy życzliwości wobec naszej wspólnoty zakonnej.
Bóg zapłać!

Błogosławionych, Zdrowych i Radosnych Świąt !!!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
ALLELUJA !!!

Top