Imieniny ks. Jacka Kochańskiego

17 sierpnia 2006 r. w naszej parafii, gdy jeszcze echem odbijało się gromkie „sto lat” wyśpiewywane w Wielgowskim kościele podczas czerwcowych uroczystości sześdziesięcio-lecia kapłaństwa księdza profesora Jacka Kochańskiego, zabrzmiało ono ponownie. Tym razem za sprawą święta patrona ks. Jacka.

Świątynia jak zwykle zgromadziła życzliwych parafian i chórzystów, którzy tym razem pod przewodnictwem tymczasowego dyrygenta p. Mariana Kondzioły ubogacają liturgię. O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta koncelebra Mszy Świętej pod przewodnictwem czcigodnego jubilata i solenizanta ks. Profesora Jacka Kochańskiego, któremu towarzyszył ks. Kapelan Franciszek Warniewski i ks. Katecheta Kamil Pozorski (który wrócił z wakacji – by się spakować) Kazanie podczas Mszy świętej wygłosił ks. dyrektor Jerzy Czaja. Najpierw w krótkich słowach przypomniał życiorys św. Jacka, a później złożył życzenia. Msza Święta zakończyła się słowem ks. profesora, które można by podsumować: tylko ten się modli kto śpiewa – oczywiście tylko w chórze. Następnie parafianie i chórzyści złożyli osobiste życzenia, a ks. Jacek częstował wszystkich cukierkami. Na plebani czekali zaproszeni księża z Szczecińskich salezjańskich wspólnot, by przy stole dopełnić uroczystości.

Ks. Jerzy

Top