Odwiedziny chorych Parafian.

W naszej parafii, każdego miesiąca, z racji pierwszego piątku, odwiedzanych jest ok. 40 chorych. Według mojej wiedzy drugie tyle pozostaje w domach bez jakiejkolwiek pomocy sakramentalnej.

Decydują różne czynniki, najczęściej strach i brak wiedzy dotyczącej samego Sakramentu Chorych.

Przed zaproszeniem księdza z Sakramentami powstrzymuje nas lęk, że nie będziemy umieli się właściwie zachować.

Dlatego, w trosce o każdego chorego pozostającego na stałe w domu, postanowiłem – na miarę swych możliwości – odpowiedzieć na kilka najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości.

W Liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”

Wielu spośród naszych Parafian, ze względu na swoją chorobę, pozostaje na stałe w domu. Pozbawieni są możliwości korzystania z Sakramentów Świętych.
W każdy pierwszy piątek miesiąca ksiądz Paweł i ks. Krzysztof odwiedzają, zgłoszonych wcześniej, chorych. W nagłych przypadkach w każdej chwili można wezwać kapłana.

– Czy jeśli życie bliskiej osoby nie jest zagrożone, lecz ze względu na stan zdrowia, nie może już uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej, to można taką osobę zgłosić do odwiedzin w pierwsze piątki każdego miesiąca???

Często, wizyta księdza z Sakramentami w domu chorego, kojarzy nam się ze śmiercią. Pokutuje przekonanie, że to „ostatni Sakrament” – jak nieopatrznie uczono przed laty na katechezie. A jak się okazuje, odwiedzam już trzy lata chorych, z grona których niewielu odeszło do Domu Ojca.

Sakrament Namaszczenia Chorych – jak czytamy u św. Jakuba ma podźwignąć chorego, Pan Bóg swoją mocą ma go pokrzepić.

Oczywiście. Kapłan z radością niosąc posługę sakramentalną, odwiedzać będzie każdego, a nie tylko tego, którego życie jest w tym momencie zagrożone.

– Jak wygląda taka wizyta???

Jeśli osoba chora, odwiedzana przez kapłana jest świadoma, spotkanie może rozpocząć się spowiedzią – szczególnie, jeśli chory przez wiele miesięcy, a nieraz i lat nie mógł z racji choroby korzystać z Sakramentu Pojednania.

Świadomość czystego serca – w obliczu cierpienia – sama w sobie dodaje otuchy i uspokaja chorego.

Jeśli odwiedzana osoba jest nieświadoma z racji swej choroby, a szczególnie jeśli jej życie jest zagrożone, wtedy kapłan – władzą otrzymaną od Stolicy Apostolskiej, może udzielić odpustu zupełnego, odpuścić wszystkie grzechy – bez ich wymawiania.
Po odpuszczeniu grzechów, jeśli stan chorego na to pozwala, udzielana jest Komunia Święta, lub sam akt namaszczenia chorego świętymi olejami.

– Jak przygotować się na wizytę księdza?

Jeżeli chorym opiekują się bliscy, czy też inne osoby, należy przygotować:
– stół nakryty białym obrusem
– na stole dwie zapalone świece a pomiędzy nimi krzyż.

– Jak zachować się podczas wizyty księdza?

Kiedy kapłan wchodzi do domu z Najświętszym Sakramentem, jeśli zdrowie na to pozwala, należy przyklęknąć. Oczywiście klękamy przed Jezusem Eucharystycznym a nie ze względu na księdza.
Należy zapalić świece i jeśli ma być przez chorego przeżywana spowiedź, należy na ten czas pozostawić go samego z kapłanem.
Po spowiedzi śmiało dołączamy się do wspólnej modlitwy. Nasza obecność modlitewna doda zapewne choremu otuchy i będzie pięknym wsparciem w cierpieniu.

I to wszystko, nie ma się czego bać. Z czasem, wizyta księdza z Sakramentami, stanie się dla chorego chwilą, na którą czeka z utęsknieniem. Takie są często świadectwa chorych i ich bliskich, kiedy witają mnie podczas kolejnych wizyt.

Chorych można zgłaszać codziennie dzwoniąc do nas: 91 4620 066.

Ks. Krzysztof Szynkowski

Top