Połączmy się we wspólnej modlitwie dziś o godzinie 12.00

W łączności z Kościołem na całym świecie, także w Wielgowie, dziś o godzinie 12.00 zabrzmią dzwony kościelne wzywając każdego z nas do modlitwy.

Zachęcamy do duchowego włączenia się w to błaganie do Boga.

Odmówmy w swoich domach modlitwę „Anioł Pański”, następnie w jedności z papieżem Franciszkiem – „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz 3 razy: „Któryś za nas cierpiał rany… i Ty Któraś współcierpiała…” w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a także dołączyli poniższą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Mimo, iż z dala od siebie bądźmy razem.

Top