NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 19 IV 2020 r.

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Warto przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

2. Dzisiaj po każdej Mszy św. oraz po koronce do miłosierdzia Bożego – po 15.00 – do 16.00 będzie można przyjąć w kościele Komunię świętą.

3. W czwartek Uroczystość Św. Wojciecha Bp. i męczennika – głównego patrona Polski.

4. W piątek przypada miesięczne wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych. O 17.30 nabożeństwo i zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. W liturgii kościoła przeżywamy jeszcze w sobotę Święto św. Marka Ewangelisty.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

7. Od 20 kwietnia – od jutra – z racji rozporządzenia władz państwowych łagodzących obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w kościele będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 m ². Powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 323 m ² i od poniedziałku może wejść do świątyni 21 osób.

8. Od wtorku, w godzinach od 11.00 do 13.00 i od 16.00 do 17.00, telefonicznie będzie można zgłaszać pragnienie swego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dzwoniąc do ks. Proboszcza: 605 055 001.

9. Ks. Arcybiskup uwzględniając nadal obowiązujące normy sanitarne wprowadzone przez władze państwowe przedłuża do 10 maja „dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej (…) poprzez telewizję, radio lub Internet, (…). Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika)”.

10. Codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest w naszym kościele i transmitowana online Koronka do Bożego Miłosierdzie w intencji ochrony naszej parafii przed pandemią koronawirusa. Także o godz. 20.30 zaproszeni jesteśmy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji ustania pandemii w Polsce i na świecie – też online.

11. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny,* który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, * i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, * Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, * ulecz naszą słabość, * przezwycięż wszelkie zło, * pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi * doświadczyć Twojego miłosierdzia, * aby w Tobie, trójjedyny Boże, * zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, * dla bolesnej męki * i zmartwychwstania Twojego Syna, *
miej miłosierdzie dla nas * i całego świata! AMEN
Święty Michale Archaniele…

Top